Coaching

Coaching is een praktische vorm van hulpverlening waarbij wordt stilgestaan bij de moeilijkheden van de cliënt en nog meer bij hoe de cliënt met deze moeilijkheden kan omgaan. Daar waar het doel in therapie misschien nog niet heel duidelijk is, is dit bij coaching eerder wel gekend. In dat opzicht verschilt coaching dus niet veel van de oplossingsgerichte therapie.

brain blocks - autisme - ASS - autismespectrumstoornis - psycho-educatie - autisme uitleggen - wat is autisme

Coaching kan je helpen bij:

  • Een vermoeden van of diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en een concentratiestoornis (ADHD/ADD)
    • Vanuit mijn ervaring als diagnosticus en AD(H)D/ASS-coach vind ik het erg belangrijk dat jij als kind, jongere of volwassene met een diagnose AD(H)D of/en ASS uitleg krijgt over de betekenis van deze diagnose alsook op de invloed hiervan op jouw dagdagelijkse functioneren. We gaan samen op zoek naar manieren om met de diagnose om te gaan opdat jij je doel kan bereiken.
  • Studieproblemen: focus op planning en organisatie, nieuwe studie-aanpak, hoofd- van bijzaken leren onderscheiden,…
  • Opvoedingsmoeilijkheden in de vorm van ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding
  • Hoogsensitiviteit

quotes therapie