Werkwijze

Je kan voor jou of voor je zoon/dochter een afspraak maken voor een intakegesprek via het tabblad ‘afspraak maken’ op deze website. Ook je huisarts of andere verwijzers kunnen op deze wijze een afspraak aanvragen. Uiteraard kan je me ook steeds telefonisch contacteren. Moest ik niet in de mogelijkheid zijn om dadelijk op te nemen, spreek dan even je naam en telefoonnummer in en dan bel ik je zelf zo snel mogelijk terug. Na een eerste verkennend gesprek beslissen we samen hoe een eventuele verdere samenwerking zinvol kan zijn voor jou. Mits jouw akkoord houden we de huisarts of andere verwijzer op de hoogte.

In het kader van diagnostisch onderzoek werken we via een vaste procedure.

Voor een onderzoek naar intelligentie zijn volgende drie stappen noodzakelijk:

 • Intakegesprek
 • Intelligentieonderzoek
 • Eindgesprek met verslaggeving

Voor een onderzoek naar een concentratiestoornis (AD(H)D) zijn volgende vier stappen noodzakelijk:

 • Ontwikkelingsanamnese
 • Intelligentieonderzoek
 • Concentratieonderzoek
 • Eindgesprek met verslaggeving  en doorverwijzing naar een psychiater binnen mijn netwerk

Voor een onderzoek naar een autismespectrumstoornis (ASS) zijn volgende vijf stappen noodzakelijk:

 • Ontwikkelingsanamnese
 • ASS ouderinterview
 • Intelligentieonderzoek
 • Concentratieonderzoek en Theory of Mind
 • Eindgesprek met verslaggeving en doorverwijzing naar een psychiater binnen mijn netwerk

b 394 - 20180901 praktijk charlotte IMG_6771