Diagnostiek

Ook in het kader van diagnostisch onderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen neem ik graag je vraag ter harte. Voor een grondig uitgevoerde psychodiagnostiek heb ik informatie nodig vanuit meerdere bronnen; we dienen namelijk zicht te krijgen op jouw ontwikkelingsgeschiedenis en op je huidig functioneren (of dat van je zoon/dochter). Dit doen we aan de hand van gesprekken, testafnames door middel van gestandaardiseerd testmateriaal en observaties.

Goede zorg vereist dat een diagnose multidisciplinair wordt gesteld. Bovendien kan enkel op die manier een diagnose aangewend worden voor officiële kwesties zoals een aanvraag voor begeleiding in school of professioneel verband, terugbetaling van medicatie, wijzigingen van kindergeld en dergelijke meer. Concreet wil dat zeggen dat de cliënt in de loop van het onderzoek of na het onderzoek ook door een psychiater of neuroloog dient gezien te worden. Voor een intelligentieonderzoek is dit niet nodig. Ik onderhoud een nauw contact met psychiaters en neurologen mocht een doorverwijzing nodig blijken.

Diagnostisch onderzoek kan vanaf de leeftijd van zes jaar:

  • In het kader van intelligentie
  • Bij een vermoeden van AD(H)D
  • Bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis (ASS)

diagnostiek - intelligentieonderzoek - diagnostisch onderzoek - concentratieonderzoek - intelligentie - concentratie